در 8 ژوئیه 2021 ، دولت کانادا، با ارایه دستورالعمل ها یی توضیحاتی داد که بر اساس آن دانشجویانی که از تاریخ 18 مارس 2020 الی  31 آگوست 2020، همزمان با ترم تحصیلی خود، بیش از 20 ساعت در هفته در مشاغل ضروری مشغول به کار بوده اند، جریمه نمی شوند.

در خصوص دانشجویانی که در مشاغل غیر ضروری مشغول بوده اند، احتمال دارد که درهنگام درخواستهای مهاجرتی آینده، مانند تمدید اجازه تحصیل یا درخواست اجازه کار پس از فارغ التحصیلی،  جریمه شوند. علاوه بر این ، دانشجویان مجاز به کار درون دانشگاه می توانند برای کارفرماهای مستقر در چهارچوب موسسه آموزشی بصورت دور کار، کارکنند..