اتاوا بر آن است تا برای کسانیکه تاییده کارت اقامت دایمشان باطل شده است چاره اندیشی کند

از جاییکه ورود به کانادا با مدارک منقضی شده امکان ندارد، دولت کانادا بر آن است تا متقاضیانی که در خارج کانادا هستند و تاییدیه کارت پی آرشان اعتبار ندارد و بدلایل محدودیت های سفر در مدت زمان ویروس کرونا امکان سفر به کانادا را نداشته اند کمک کند. از 21 جون 2021، محدودیت های سفرشامل حال کسانیکه تاییدیه کارت اقامت دایم کانادا برایشان صادر شده نمی شود و این تمایز ارتباطی به تاریخ صدور تاییدیه کارت اقامت دایم شخص ندارد. معهذا، اگر تاییدیه کارت پی آر شخص منقضی شده باشد آن شخص اجازه ورود به کانادا را ندارد مگر آنکه مدارکش تمدید شده باشند. مسافرانی که تاییدیه کارت اقامت دایم یا ویزای اقامت دایم دارند می بایستی تا تاریخ اول ماه اکتبر 2021 و پیش از پایان اعتبار مدارکشان وارد کانادا شوند.