فعالان امور مهاجرت در بریتیش کلمبا از دولت استانی می خواهند تا اداره مهاجرت استان را دوباره ایجاد نماید تا بدین وسیله جذب و اسکان مهاجران و تازه واردان در استان از مدیریت بهتر و منسجم تر برخوردار گردد. درسال 2020، استان بریتیش کلمبیا حدود 44000 تازه وارد را خوش آمدید گفته است که بعد از استان انتاریو دومین استان مهاجر پذیر در کانادا می باشد.

به گفته فعالان امور مهاجرت، استان ها می توانند نقش فعالانه تری در جذب مهاجران داشته باشند و هم چنان در یک برنامه چند ساله نقش آینده نگرانه و خلاق تری در روند مهاجرت به کانادا ایفا نمایند.

باید متذکر شد که اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا در اوایل سال 2000 میلادی با چند اداره دیگر ادغام گردید. حالا فعالان امور مهاجرت استان به دولت بریتیش کلمبیا توصیه می کنند که این وزارت را احیا و یک برنامه پنج ساله مهاجرتی نیز برای استان معرفی نمایند.