اخیرا رسانه های کانادایی چندین مصاحبه با آقای مارکو مندیچینو وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا انجام داده و از او در مورد راههای رسیدن به اهداف مهاجرتی این کشور سئوالاتی را مطرح نموده اند. وزیر مهاجرت کانادا  مکررا تأکید نموده است که صدور 27000 دعوت نامه از طریق اکسپرس انتری در 13 فوریه 2021 فقط آغاز یک روند بوده است.  هم چنان آقای مندینجو درتویتی که هفته گذشته داشته است گفته است، اکنون بهترین زمان برای دانشجویان بین المللی و کارگران خارجی در کانادا است که انتظار بدست آوردن شهروندی این کشور را دارند.

یکی از تاثیرات قرعه کشی بی سابقه اکسپرس انتری 13 فوریه افزایش قابل توجه ثبت نام های جدید در استخر اکسپرس انتری بوده است. چون داوطلبانی که قبلا به دلیل پایین بودن امتیاز شان در سیتم رتبه بندی جامع CRS ثبت نام نکرده بودند، حالا به این نتیجه رسیده اند که در شرایط غیر معمول و امتیاز پایین نیز ممکن است شانسی داشته باشند.

 بنا به گفته آگاهان امور مهاجرت، کانادا برای دستیابی به اهداف مهاجرتی این کشور در سال جاری میبایست چند قرعه کشی دیگر مشابه 13 فوریه را در اکسپرس انتری انجام دهد.