مسیر جدید مهاجرتی  اقامت دائم کانادا که در چند روز آینده راه اندازی خواهد شد، کارگران بخش های ضروری و دانشجویان خارجی را برای رسیدن به اقامت دائم این کشور کمک خواهد نمود. این برنامه با استقبال عمومی مواجه شده و افکار عمومی جامعه از آن استقال نموده است، ولی متخصصان امور مهاجرت از نقض حقوق مهاجران در این برنامه جدید اظهار نگرانی نموده اند.

کارشناسان امور مهاجرت میگوند که اداره مهاجرت و شهروندی کانادا IRCC با اجازه ندادن به وکلا و مشاوران مهاجرت برای نمایندگی از متقاضیان، حقوق آنها را نقض نموده است. نداشتن و کیل مهاجرت توسط متقاضیان احتمالا باعث اشتباه در تکمیل پرونده های مهاجرتی متقاضیان و در نتیجه باعث ردی پرونده آنها و یا هم تاخیر در بررسی پرونده های مهاجرتی و در مجموع فشار مضاعف بالای سیستم اداره مهاجرت خواهد شد.

علاوه بر این، راهنمای کامل این برنامه جدید در دسترس نیست و بسیاری از مهاجران واجد شرایط تحت فشار قرار دارند که از مراحل دقیق این برنامه با خبر شوند. به همین اساس برخی از کارشناسان امور مهاجرت، این مسیر جدید مهاجرتی را عوام پسندانه و سیاسی می دانند و عقیده دارند که این روش جدید موثریت چندانی برای دارنده گان اقامت موقت در این کشور ندارد.