پرونده های بشر دوستانه

پرونده های بشر دوستانه

افرادی که بصورت معمول واجد شرایط دریافت اقامت کانادا نیستند ممکن است در شرایط خاص امکان اقدام از طریق روشهای بشردوستانه را داشته باشند.

این روش معمولا مشمول اتباع خارجی ای می شود که با ویزای موقت در کانادا حضور دارند و به دلایلی شرایط اقدام برای دریافت اقامت دائم را ندارند و باید خاک کانادا را به قصد کشور مبدا خود ترک کنند اما این موضوع ممکن است تبعات سنگینی از جمله جدایی از اعضای خانواده و یا مواجهه با شرایط سخت در کشور مبدا را برای فرد به دنبال داشته باشد.

پرونده های بشردوستانه به صورت موردی و با توجه به شرایط خاص هر پرونده بررسی می شوند و برخی از مواردی که در این پرونده ها مدنظر قرار داده می شوند عبارتند از اینکه:

  • فرد تا چه حدی در کانادا مستقر شده است

  • وابستگیهای خانوادگی فرد در کانادا چگونه است

  • نتیجه این پرونده تا چه حد روی مصالح کودکان خانواده تاثیر خواهد گذاشت

  • چنانچه با تقاضای فرد موافقت نشود چه عواقبی برای او در پی خواهد داشت

سازمان مهاجرتی منصوری پرونده متقاضیانی را که واجد شرایط اقدام از طریق روشهای بشردوستانه هستند به عهده می گیرد.