شهروندی

افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند زمانی می توانند برای دریافت شهروندی اقدام کنند که در بازه ی زمانی پنج سال پیش از اقدام مدت سه سال را در خاک کانادا حضور داشته باشند.

پس از احراز این شرط اولیه متقاضی می تواند درخواست تابعیت کانادا را داشته باشد و با گذراندن آزمون زبان و آزمون شهروندی کانادا و کسب همه ی شرایط  مورد نظر٬ شهروندی کانادا را به دست بیاورد و برای دریافت پاسپورت کانادایی اقدام کند.

در این مسیر می توانید از خدمات سازمان مهاجرتی منصوری بهره مند شوید.