دادرسیهای مهاجرتی

در برخی موارد متقاضیان در روندهای مهاجرتی کانادا با مسایلی مواجه می شوند که نیاز دارند یک مشاور رسمی مهاجرت٬ وکالت آنها را در دادگاه های مهاجرتی به عهده گیرد و یا برای آنها درخواست تجدید نظر دهد. برخی از این موارد عبارتند از:

  • رد شدن پرونده اسپانسرشیپ همسر٬ فرزندان یا والدین

  • از دست دادن اقامت دائم کانادا به دلیل رعایت نکردن مدت زمان حضور در خاک کانادا

  • دریافت نامه ترک خاک کانادا

  • بازداشت توسط اداره مهاجرت کانادا یا مرزبانی به دلیل از دست دادن صلاحیت قانونی اقامت در کانادا

  • درخواست پناهندگی و یا درخواست تجدید نظر برای پرونده پناهندگی رد شده

هادی منصوری مشاور رسمی مهاجرت و مدرس حقوق مهاجرت در کالج CDI ٬  با سالها تجربه در دادگاههای مهاجرتی٬ می تواند وکالت شما را در این پرونده ها برعهده گیرد.